Sistem Odası ve Yapısal Kablolama Çözümleri

Altyapı sistemleri; açık mimari, standart bağlantı arayüzleri, ulusal ve uluslararası standartlara bağlılığı ve toplam sistem tasarımı & uygulaması gibi önemli özellikleri barındırır. Sistem Odası ve Yapısal Kablolama, kritik iş uygulamalarının üstünde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçası olma özelliğiyle öne çıkmaktadır.
Atlantis Bilişim olarak biz, şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda sorunların giderilmesi ve A’dan Z’ye tüm altyapının tasarlanıp, kurulması aşamasında profesyonel ekibimizle size destek veriyoruz.

Hiper Bütünleşik Sistemler

Sistem Odası veya Veri Merkezi oluşturmak için farklı marka ve nitelikte birçok ürünü bir araya getirip entegre olarak çalıştırmanız, yönetmeniz, güncellemeniz ve bakım yapmanız gerekmektedir. Bu süreç cihaz sayısı ve yazılım sayısı arttıkça karmaşık, yönetilmesi zor bir hale dönüşebiliyor.

Sistem odasının altyapı ihtiyaçlarını tek platform, tek sistem üzerinde bir araya getirip yöneten sistemler, ‘Hiper Bütünleşik’ sistemler olarak adlandırılır. Yedeklemeden, sanal sunucu oluşturmaya ve felaketten kurtarma yapılarına kadar her şey tek bir sistem üzerinden yürütülür. Tek ekrandan depolama, ağ ve bilgisayar arayüzünü yönetebilme kullanım kolaylığını büyük ölçüde sağlayan bu sistemde, genişleme ve esneklik imkanlarının yanı sıra Flash destekli mimari sayesinde performans olarak da oldukça iyi neticeler elde edilir.

Sunucu ve Depolama

Firmanızın kullanacağı yazılım ve uygulamaların ihtiyaçlarına göre kaynaklar belirlendikten sonra donanım temini ile süreçler ilerler. Kullanılan donanımların çalışır vaziyette bazı parçalarının sökülüp takılabilmesi, 7/24 çalışmaya uygun olması, genişleyebilir yapıda olması gibi özelliklere göre farklı seçenekleri bulunmaktadır.

Bu donanım mekanizmaları hassas verileri muhafaza edeceği için disk arızası veya başka arızalara karşı korumalı veya yedekli sistemlere sahip olmalıdırlar. Burada önemli olan sadece donanım değildir. Uygun işletim sistemi ve eğer gerekiyorsa sanallaştırma altyapılarını da desteklemelidir.

Sunucu üzerindeki veri depolama alanı veya kapasitesi yetersiz kalıyorsa; birden fazla sunucu ortak depolama alanı kullanılacaksa, çeşitli model ve işlevlerde kendi içinde parça yedekliliği olan yüksek işlem gücü ile hızlı veri transferi yapabilen, nihai amacı verilerin güvenliğini sağlamak olan cihazlardan da faydalanılmaktadır.

Yedekleme

Şirket çalışmaya başladığı andan itibaren veri ve bilgi üretmeye başlar.  Günümüzde, kurumlar için bu verilerin yedeklenmesi, korunması ve ihtiyaç halinde geri döndürülebilmesi şirketlerin gelecekleri açısından çok önem taşımaktadır. Yedekleme Sistemleri, stratejiye ve regülasyona göre geriye dönük olarak verilerinin saklanmasını sağlar. Verinin tipine göre günlük/saatlik periyodlarla 1 aylık veya 10 yıllık geriye dönük versiyonlar saklanabilir. Ayrıca bu sistemler beklenmedik bir zamanda oluşan arıza durumunda da ilk müracaat edilecek kaynaklardır.

Yedekleme sistemine ait alanlar, canlı verilerin işlendiği, yönetildiği, kullanıldığı alanlardan çok daha büyük kapasiteli olarak değerlendirilmelidir. Virüs/Ransomware gibi saldırılara karşı da yedeklemenin tutulduğu yerin yetkisiz kullanıcılar tarafından erişiminin önü kesilmedir. Yedekleme için disk kutuları kullanıldığı gibi, sadece yedeklerin güvenle saklanması için özel üretilmiş cihazlar da bulunmaktadır.

Atlantis Bilişim, bilgileri işlemek, depolamak, güvenliğini sağlamak, sürekli erişilebilir kılmak ile ilgili süreçlerin oluşturulması, yönetilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesinden sorumlu olarak şirketinize bilişim ve teknoloji altyapılarıyla katma değer sağlar.

Sanallaştırma

Orta ve Büyük ölçekteki işletmelerin ihtiyaç duyduğu sunucu miktarları her geçen gün artmaktadır. Eskiden bu işletmeler 1 – 3 arası sunucu ile ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyorlarken artık bu sayı, şirketin yapısı ve büyüme hedefleriyle doğru orantıda katlanarak ilerliyor.

Şirketler, bünyelerinde E-Ticaret, E-Mail, Web Uygulama, Güvenlik ve Kurumsal Uygulamalar gibi çeşitli iş alanları için özel sunucular çalıştırmaktadırlar. Bu sunucu sayısının artması demek, cihazların bakım, destek, elektrik masraflarının da artması; UPS’ler, daha büyük sistem odaları, daha fazla soğutma gereksinimi, güvenlik gibi ihtiyaçlarının doğması demektir. Öte yandan BT yöneticileri bu yoğun uygulamaların olmadığı sunucuları tek tek gözlemlediklerinde, işlemci ve RAM kullanımlarının çok yüksek olmayıp %20 seviyesini geçmediğini fark ettiler ki bu da ciddi bir kaynak israfının kanıtını oluşturur niteliktedir.

Bu noktada, ana felsefesi kaynaklarını verimli kullanmayı bilen şirketler için ‘sunucuları daha az sayıda fiziksel makine ya da makineler üzerinde sanal ortamlar oluşturma teknolojisi’ önem kazanmaktadır. Uygulama ve kullanıcı bilgisayarı tarafında da sanallaştırma çözümleri bulunmaktadır.

Atlantis Bilişim, Sanallaştırma Çözümleri üzerine sunucu ve kullanıcı bilgisayarı tarafında firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler sunar.

Felaketten Korunma Çözümleri

Bilişim sistemlerini ve genel iş sürekliliğini etkileyen felaketler üç kategoride değerlendirilir;

 • Doğal Felaketler
 • İnsan Kaynaklı Felaketler
 • Hybrid Felaketler (Doğal ve İnsan Kaynaklı)

Felaketin kurum üzerindeki etkileri ise farklı şekillerde görülebilir;

Doğrudan Zarar: Felaketler doğrudan binalara, bilişim sistemi donanımlarına zarar verebilir ve sistemleri kullanılmaz hale getirebilir.

Erişilememe: Zarar görmüş binalara personellerin girmeye çalışması tehlike sebebiyle mümkün olmayabilir.

Güç Kaynağı Kaybı: Elektrik vb. Altyapılar zarar görmüş ise yetkili personelin sisteme erişimi mümkün olmayabilir.

Ulaşım Kesintisi: Yol, köprü vb. ulaşım altyapıları zarar görmüş ise yetkili personelin sisteme erişimi mümkün olmayabilir.

İletişim Kesintisi: Veri alışverişi ve iletişim altyapısı zarar görmüş ise sistemlerin görevlerini yapması mümkün olmayabilir.

Varlık Kayıtlarının Bulunamaması: Felaket meydana geldiğinde bilişim sistemlerinde tutulmakta olan bilgi ve kayıtların korunması ve bu kayıtlara felaket sonrasında erişilebilmesi gerekmektedir.

Faaliyetlerin Yeniden Başlaması: Felaket sonrası normal düzene geçişin tamamlanabilmesi ve iş faaliyetlerinin, felaket öncesinde olduğu gibi, belki de daha iyi şekilde, devam ettirilebilmesi gerekmektedir.

Personelin Korunması: Bilişim sistemlerini ve iş faaliyetlerini yürüten kişilerin korunması ve sistemlerin devamlılığının felaket sonrasında da devam ettirebilmeleri sağlanmalıdır.

Yönetimin Sürekliliğinin Sağlanması: Felaketin ardından normal faaliyetlerin başlamasına kadar geçen süre içinde yönetimin işleyişi sağlanmalıdır.

Atlantis Bilişim, tüm bu maddelerde verdiğimiz detaylar hakkında çözümlerimizi, firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler sunar.

Bulut Sunucu Kiralama Hizmetleri (Managed Services)

Yazışmalar, e-mailler gibi dosyaların tamamını saklamak ve yönetmek gibi işler şirketlerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin tamamını doğru ortamlarda muhafaza etmek, yetkisiz kullanıcıların erişimini engellemek ve gerektiğinde saklanmış olan verileri geri çağırmak ise bu sorumluluğun gerektirdiği başlıca işlerdendir.

Veri birikimi, şirketlerin sunucu ve bilgisayarlarının kurulumunun yapıldığı ilk günden bu yana sürekli büyümekte ve bu nedenle daha fazla yönetim kabiliyetine ihtiyaç duymaktadır. Yönetilemeyen her veri, ileride şirket için içinden çıkılamayacak sıkıntılar doğurabilir.

Sunucularda yer kalmadığında disk kapasitelerini büyütmek, yeni sunucu almak ya da yeni yatırımlar bazen kaçınılmaz olabiliyor. Bu kaçınılmazlıkları önlemek adına müşterilerimiz için;

 • Verilerin Fiziksel Güvenliği,
 • Doğru Depolama Çözümleri,
 • Veri Hareketlerinin Kontrolü ve Takibi,
 • Verilerin Siber Saldırılara Karşı Güvenliği konularında profesyonel bilişim çözümleri yaratıyoruz.

İş ortaklarımız ile beraber “Bulut Sunucu Çözümleri” konusunda müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmetler sunmaktayız.

 • Bulut Sunucu (Private Cloud Server – IaaS)
 • Bulut Yedekleme (Cloud Backup – SaaS)
 • Felaket Kurtarma – Disaster Recovery – SaaS)
 • Kurumsal E-Mail (Hosted Exchange – SaaS)
 • Lisans Kiralama (MS SPLA – PaaS)
 • Sunucu Güvenliği (Hosted Antivirüs – Paas)
 • Mail Güvenliği (AntiSpam Mail Gateway – SaaS)

Kurumsal İçerik Yönetimi

Şirket verileri, kurumsal hafızayı oluşturur ve kendi içlerinde ikiye ayrılırlar;

 1. Yapılandırılmış Veriler
 2. Yapılandırılmamış Veriler

Yapılandırılmış veriler, veri tabanları içinde yer aldıklarından daha kolay yönetilirken; birtakım çalışmalar sırasında üretilen her türlü belgeyi kapsayan, yapılandırılmamış veriler ise dağınık şekildedir. Biz, bu verilerin düzenli ve iş akışı süreçlerine tabi tutularak sistemli olarak konumlanmasını sağlayan yapılara Kurumsal İçerik Yönetimi yazılımları diyoruz.

Oluşan kurumsal hafıza ile geriye dönük bilgileri bulmak, raporlamak ve analiz yapmak kolaylaşır. Ayrıca KVKK süreç yönetimi konusunda da temel ürün olarak kullanımı sağlanabilir.

İş ortaklarımız ile müşterilerimize, Dünya standartlarına uygun çözümler konusunda anahtar teslim projeler geliştirmekteyiz. Bu sayede işletmelerin, kurumsal hafızaya sahip bir yapıya ulaşmasını hedefleyerek, işlerinde devamlılık, performans ve tam bir kontrol ile verimliliklerini artırmalarına destek oluyoruz.

Sizinle tanışmak için heyecan duyuyoruz!

Size yardımcı olabileceğimiz herhangi bir konu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.