Servisler - Proje

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Günümüz ekonomik koşullarında firmalar toplam sahip olma maliyetlerini düşürme ve mevcut kaynakla verimliliklerini arttırma yönündeki çalışmalarına ivme kazandırıyorlar. Bu süreç içeresinde firmalar ana faaliyet konularına yoğunlaşırken faaliyet konusu dışında kalan alanlarda işi konsolide edecek firma arayışına giriyorlar. Bilişim sektörü; hızlı gelişen, dinamik yapılı, bir çok uzmanlık alanını içinde bulundurması sebebiyle dış kaynak personel kullanımında (outsourcing) en çok tercih edilen sektörlerden biri haline geliyor.

Günümüzde KOBI olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekteki birçok firmada, bilgi işlem departmanı veya personeli dahi bulunmamaktadır. Bu departman ile alakalı iş takiplerini, firma bünyesinde çalışan, diğer departman personelleri yürütmek zorunda kalmaktadır. Bu yaklaşım, firmanın herhangi bir bilgi işlem stratejisinin olmamasına ve ileride bu yapıyı kontrol edemeyecek hale gelip, ciddi sorunlar oluşmasına sebebiyet verdiği gözlenmektedir.

Şirketlerin yapısına göre, bu dış kaynak personel kullanımı, esnek bir şekilde, belirli gün ve saatler çerçevesinde planlanabilir.

Dış Kaynak Personel Kullanımının (Outsourcing) Faydaları:

 • Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş firmalar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler.
 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapılabilir.
 • Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı sunar.
 • Operasyonel verimlilik, yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması sağlanmış olur.
 • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi sağlanır.
 • Projeleri kontrol altına alabilme imkânı sunar (zaman, maliyet, kalite).
 • Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlanır.
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresi kesinleşir.
 • Personel performansından memnun kalınmaması durumunda risk taşımadan değişiklik yapılabilir.
 • Firmanın uygulama risklerinin paylaşılması sağlanır.
 • Kiralanan personelin fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı gibi maliyetleri firmaya yansımaz.
 • Hata sorumluluğunun paylaşılması sayesinde riskin azaltılması amaçlanmaktadır. Günümüzde bazı firmalar pahalı bile olsa dış kaynak kullanımı (Outsourcing) yapmakta ve bu sayede bir aksilik durumunda riskin minimuma indirgenmesini sağlamış olmaktadırlar.