Servisler - Bilişim

Disaster Çözümleri

Disaster (Felaket)

Günümüzde bilişim sistemleri oldukça kritik görevleri yerine getirmekte, bu sebeple bu sistemlerin herhangi bir sebeple işlemez hale gelmelerinin oldukça olumsuz sonuçları olabilmektedir. Bilişim sistemlerini işlemez hale getirecek en önemli sebeplerden birisi “felaketler”dir. Felaketler yalnızca doğal değil, insanlar tarafından meydana getirilebilen acil ve olağandışı durumları da içermektedir.

.

Bilişim sistemlerini ve genel olarak iş sürekliliğini etkileyen felaketler, kaynaklarına göre üç kategoride değerlendirilebilirler:

 • Doğal Felaketler
 • İnsan Kaynaklı
 • Hybrid (Doğal ve İnsan Kaynaklı)

Felaketin, kurum üzerindeki etkileri aşağıdaki şekillerde görülebilir;

 • Doğrudan zarar: Felaketler doğrudan binalara, bilişim sistemi donanımlarına zarar verebilir. Sistemleri kullanılamaz hale getirebilir
 • Erişilememe: Binalar zarar görmüş olabilir ve personelin binalara, girmesi oluşturduğu tehlike sebebiyle mümkün olmayabilir
 • Güç kaynağı kaybı: Elektrik vb. altyapısı zarar görmüş olabilir ve sistemler bu sebeple çalıştırılamaz halde olabilir.
 • Ulaşım kesintisi: Yol, köprü vb. ulaşım altyapısı zarar görmüş olabilir ve yetkili personelin sisteme erişimi mümkün olmayabilir
 • İletişim kesintisi: Veri ve ses iletişim altyapısı zarar görmüş olabilir ve bu sebeple sistemlerin görevlerini yapması mümkün olmayabilir

Felaketten kurtarmanın önemi aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır;

 • Varlıkların ve kayıtlarının korunması: Felaket meydana geldiğinde bilişim sistemlerinde tutulmakta olan bilgi ve kayıtların korunması, bunlara felaket sonrasında ve normal düzene geçildiğinde erişilebilmesi gerekmektedir.
 • Faaliyetlerin yeniden başlaması: Felaket sonrasında normal düzene geçişin sağlanabilmesi ve iş faaliyetlerinin felaket öncesinde olduğu gibi yürütülebilmesi sağlanmalıdır.
 • Personelin korunması: Bilişim sistemlerini ve iş faaliyetlerini yürüten kişilerin korunması ve sistemlerin devamlılığını felaket sonrasında devam ettirebilmeleri sağlanmalıdır.
 • Yönetiminin sürekliliğinin sağlanabilmesi: Felaket olduktan sonra ve normal faaliyetlerin tekrar başlamasına kadar geçen süre içinde yönetim faaliyetlerinin işleyişi sağlanmalıdır.

Atlantis Bilişim olarak, yukarıda detaylı şekilde açıklanan ve gerçekleşmesini arzu etmediğimiz fakat hayatımızın bir parçası olan bu durumlarda, şirketinizin devamlılığını sağlamak adına kullandığımız çözümleri, yapılacak karşılıklı toplantılarda projelendirebileceğimizi belirtiriz.