Servisler - Bilişim

Veri Güvenliği ve Yedekleme

Veriler ve Verilerimizin depolandığı alanların durumu

Yazışmalar, e-mailler gibi dosyalarımızın tamamını saklamak , yönetmek gibi işler, şirketlerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin tamamını doğru ortamlarda muhafaza etmek, yetkisiz kullanıcıların erişimini engellemek, gerektiğinde saklanmış olan verileri geri çağırmak başlıca işlerdendir.

Veri birikimi, şirketlerin sunucularını ve bilgisayarlarını ilk kurduğu günden bu yana sürekli büyümekte ve gün geçtikte daha fazla yönetime ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde şirketler, verilerine çok dikkat etmeli ve kontrol altında tutmalı. Yönetilemeyen her veri, ileride şirket için içinden çıkılamayacak sonuçlar doğuracaktır.

Sunucularımızdan birinde yer yetersizliği olduğunda disk kapasitelerini arttırarak çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Bazen sırf boş alan ihtiyacından dolayı hiç istemesek te yeni bir sunucu alıyoruz veya başka yatırımlar yapıyoruz. Bu ve bunun gibi birçok karmaşayı önlemek ve kendimizi güvenceye alabilmek adına ;

  • Verilerin Fiziksel Güvenliği,
  • Doğru Depolama Çözümleri,
  • Uygun Yedekleme Çözümleri,
  • Veri Hareketlerinin Kontrolü ve Takibi,
  • Verilerin Siber Saldırılara Karşı Güvenliği
Konularında, Danışmanlık ve Proje Uygulamaları yapmaktayız.